Zakat

Bersih, suci, subur, berkat dan berkembang.

Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah s.w.t. supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang tertentu.

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝٥٦

"Dan dirikanlah kamu akan sembahyang serta keluarkanlah zakat dan taatlah kepada Rasul supaya kamu beroleh rahmat"
Surah An-Nur
ayat 56

Syarat Wajib Berzakat

1. Islam
Mengeluarkan zakat adalah ibadah di sisi Allah SWT. Tidak wajib zakat ke atas
harta orang kafir.

2. Merdeka
(Bukan Hamba) Bebas mencari rezeki yang halal dan tidak dihalangi oleh sesiapa.

3. Milik Sempurna
Harta mestilah dimiliki sepenuhnya dan dapat digunakan pada masa yang dikehendaki tanpa terikat dengan kebenaran dari orang lain. Sempurna dari segi pemilikan (hak hiyazah) dan keupayaan mengurus (hak tasarruf).

4. Cukup Nisab 
Nisab ialah kadar minima yang ditetapkan syarak untuk mewajibkan zakat. Sesetengah harta yang hendak dizakatkan mestilah bersamaan atau lebih nilainya dengan nilai 85 gram emas mengikut harga semasa seperti zakat emas, pendapatan, wang simpanan dan saham. Manakala, sesetengah harta yang lain
menggunakan kadar nisab yang tersendiri seperti zakat ternakan, tanaman dan rikaz dan perak.

5. Cukup Haul
Haul ialah berlalu tempoh setahun (12 bulan) harta dimiliki. Perkiraan haul dalam hukum syarak adalah berdasarkan kepada tarikh hijriiah (354/355 hari). Apabila genap setahun harta dimiliki, barulah diwajibkan zakat.

Syarat Sah

1. Niat
2. Memberi Milik (At-Tamlik) – Untuk sahnya pemberian zakat disyaratkan “memberi milik”, iaitu dengan cara diberi kepada orang yang berhak. Oleh itu tidak memadai (tidak sah) setakat memberi guna (ibahah) atau setakat memberi makan tetapi ia mestilah dengan cara memberi milik.

PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG BERKAITAN DENGAN TAKSIRAN DAN PEMBAYARAN ZAKAT

ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH 2013
I) Seksyen 24 – Enggan memberi taksiran pendapatan

“Mana-mana orang yang dikehendaki memberi penyata atau taksiran pendapatannya berhubung dengan zakat dan fi¬trah dalam tempoh yang ditentukan dengan sengaja enggan atau cuba mengelakkan diri daripada berbuat demikian dengan tiada sebab yang munasabah ataupun memberi penyata atau taksiran yang palsu melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi dua ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya”.

II) Seksyen 25(2) – Menghasut supaya mengabaikan kewajipan agama
“Mana-mana orang yang dengan apa-apa cara menghasut atau menghalang mana-mana orang Islam daripada membayar zakat atau fi¬trah melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi dua ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya”.

III) Seksyen 39 – Pembayaran zakat atau ¬fitrah kepada orang yang tidak diberi kuasa
“Mana-mana orang yang membayar atau menyebabkan supaya dibayar zakat atau fitrah kepada mana-mana orang yang tidak diberi kuasa secara sah untuk memungut zakat atau ¬fitrah melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi dua ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya”.

IV) Seksyen 40 – Tidak membayar zakat atau fitrah
“Mana-mana orang yang wajib membayar zakat atau fi¬trah tetapi –
a) enggan membayar atau dengan sengaja tidak membayar zakat atau ¬fitrah itu;
atau enggan membayar atau
b) dengan sengaja tidak membayar zakat atau fi¬trah itu melalui amil yang dilantik, atau mana-mana orang lain yang diberi kuasa, oleh Majlis untuk memungut zakat atau fi¬trah, melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi dua ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya”.

Zakat Harta

Zakat yang dikenakan ke atas harta-harta tertentu dan boleh dibayar pada bila-bila masa. Kadar zakat harta ialah 2.5% dari jumlah harta.

Zakat Fitrah

Zakat diri yang difardukan ke atas setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

Bantuan
Zakat

Sabda Rasulullah S.A.W yang bermaksud:

“Daripada Zaid Al-Haris Al-Suddai berkata: Aku telah datang menemui Rasullulah SAW maka aku berbaiah kepadanya. kemudian datang seorang lelaki dan berkata : berikan kepadaku sebahagian daripada zakat. Maka Rasullulah SAW bersabda : Allah tidak meredhai keputusan nabi dan manusia lain dalam pembahagian zakat sehingga dia sendiri menentukan keputusanya, maka dia telah membahagikan zakat kepada lapan asnaf, sekiranya kamu termasuk dalam golongan tersebut aku akan berikan hak kamu “

(Hadis Riwayat Abu Daud)

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلۡفُقَرَاۤءِ وَٱلۡمَسَـٰكِینِ وَٱلۡعَـٰمِلِینَ عَلَیۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِی ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَـٰرِمِینَ وَفِی سَبِیلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِیلِۖ فَرِیضَةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمࣱ ۝٦٠

“Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanya untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan amil-amil dan muallaf yang dijinakkan hati-hati mereka dan hamba-hamba yang hendak memerdekakan dan orang-orang berhutang dan untuk (dibelanjakan pada jalan Allah dan orang-orang musafir (yang keputusan) dalam perjalanan”.
Surah At-Taubah ayat 60

Objektif Agihan Zakat

Prinsip Agihan Zakat

Bagi melaksanakan agihan zakat kepada asnaf yang berhak, prinsip-prinsip yang perlu ditepati adalah sebagaimana berikut:

Al-Isti’ab (menyeluruh)

Zakat wajib diagihkan kepada asnaf yang berhak
Muqaddam iaitu (1) Fakir (2) Miskin (3) Amil (4) Muallaf
2. Muakhkhar (kemudian) iaitu Al-Riqab (6) Al-Gharimin (7) Fi Sabilillah (8) Ibnu Sabil

Al-Khususiyyah (ketetapan/khusus)

Zakat hanya boleh diagihkan kepada lapan asnaf yang disebut Allah S.W.T di dalam surah At-Taubah ayat 60. Tiada Ijtihad lagi dalam menentukan asnaf yang layak menerima zakat kecuali pada perkara yang berkaitan perlaksanaan agihan kepada asnaf. Sebarang ”Qias” yang hendak dibuat mestilah tidak keluar daripada asnaf yang lapan.

Al-Hak (hak)

Zakat mesti disalurkan kepada asnaf. Prosedur agihan wajar dibuat bagi melicinkan proses agihan tetapi tidak boleh sehingga menafikan hak asnaf. Wang zakat diagih mengikut keperluan semasa asnaf.

Ar-Raqaabah (pengawasan)

Semua agihan zakat hendaklah dilakukan dengan pengawasan dan kawalan rapi. Sebarang pengagihan zakat yang meragukan perlu dirujuk kepada Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Pahang. Setiap peringkat kelulusan dan keputusan hendaklah dibuat dengan sifat amanah,bertaqwa dan bertanggungjawab.

Haddul Kifayah (mencukupi keperluan hidup)

Menepati keperluan asasi sebenar dan dibenarkan syarak. Penentuan kelayakan adalah berdasarkan had kifayah sesuatu kawasan

Fauran (segera/serta merta)

Agihan dilakukan dengan serta merta selepas dikenalpasti layak menerima zakat. Kakitangan yang melakukan tugas pengagihan hendaklah melaksanakan dengan bertanggungjawab.

Asnaf Zakat

Pencapaian
Zakat

Pengumpulan harta yang dikenakan zakat bagi memenuhi kehendak rukun Islam dan juga membantu agihan kepada lapan golongan asnaf. Menjalankan aktiviti pengumpulan dengan sumber-sumber yang dibenar syarak serta memastikan agihan mengikut keutamaan berlaku secara adil dan saksama kepada asnaf-asnaf yang berhak.

Jumlah Kutipan & Agihan Zakat

Skim Bantuan Zakat

Membantu menampung apa-apa pembayaran yuran pendaftaran & meringankan perbelanjaan keluarga….

Sumbangan Prihatin Zakat

Sumbangan Prihatin Zakat (SPZ, MUIP) ini adalah merupakan sumbangan khas bagi membantu golongan yang tidak mempunyai pendapatan tetap secara…

Kompleks Asnaf

Kompleks Asnaf MUIP adalah satu penempatan yang diwujudkan untuk untuk memberi perkhidmatan perlindungan kepada asnaf…

Bukit Kenau

Pusat Komuniti Asnaf Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang Bukit Kenau adalah pusat penempatan di bawah seliaan MUIP…

Semakan Amil

Maklumat mengenai lokasi dan jumlah amil pada daerah-daerah berkenaan. 

Senarai Tahfiz Berdaftar

Senarai Tahfiz Yang Berdaftar di Negeri Pahang

Kalkulator Had Kifayah

Dapatkan kira-kira anggaran Had Kifayah Keluarga secara mudah dengan Kalkulator Had Kifayah

Pasaraya Penebusan Epurse

Senarai lokasi dan kontak lengkap Pasaraya Penebusan Epurse di Negeri Pahang

Pasaraya Penebusan AZAP

Senarai lokasi dan kontak lengkap Pasaraya Penebusan Agihan Zakat Awal Persekolahan (AZAP) di Negeri Pahang

Carta Organisasi Majlis
Skip to content