Penerbitan MUIP

Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang (MUIP) menerbitkan secara bersiri Buletin Ar-Risalah dan Laporan Tahunan adalah sebagai satu platform saluran maklumat yang boleh dikongsikan bersama masyarakat umum berhubung program-program yang dijalankan MUIP.

Al-Isdar

Ar-Risalah

Carta Organisasi Majlis
Skip to content