Peraturan

Peraturan-peraturan yang diguna pakai dalam pentadbiran Agama Islam di negeri Pahang Darul Makmur

Peraturan-Peraturan Pendaftaran Sekolah-Sekolah Ugama Negeri Pahang 1985
Tarikh Kemaskini: June 20, 2013
Peraturan-Peraturan Peguam Syarie 1995
Peraturan-Peraturan Jumaah Pengurus Sekolah-Sekolah Ugama Rakyat Negeri Pahang 1969
Carta Organisasi Majlis
Skip to content