Enakmen

Enakmen yang diguna pakai dalam pentadbiran Agama Islam di negeri Pahang Darul Makmur

Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1991
Tarikh Kemaskini: June 20, 2013
Enakmen Kawalan Dan Sekatan Pengembangan Agama-Agama Bukan Islam 1989
Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah 2002
Enakmen Tatacara Jenayah Mahkamah Syariah 2002
Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah 2005
Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2005
Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 2013
Enakmen Wakaf Pahang 2022
Enakmen Tarekat Pahang 2023
Enakmen Wasiat Orang Islam Pahang 2017
Carta Organisasi Majlis
Skip to content