Punca Kuasa
Penubuhan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus aliquam sem quis leo luctus cursus. Nunc orci urna, finibus at tempor sit amet, pharetra eget metus. Integer eget dolor vulputate, dictum enim eu, porttitor magna.

(1) Asas Penubuhan Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang.

Perkara 24(1) Bahagian 1 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang.

Raja Pemerintah Ketua Agama Negeri

24. (1) Ketua Agama Negeri hendaklah Raja Pemerintah dan Raja Pemerintah, dari satu masa ke satu masa, bolehlah mengeluarkan perintah supaya diadakan lagi apa-apa undang-undang sebagaimana yang patut pada timbangan Baginda bagi maksud mengatur hal ehwal  agama dan bagi menubuhkan sebuah Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu yang akan digelar dalam bahasa Inggeris “Council of Religion and Malay Custom” bagi menolong dan menasihatkan Raja Pemerintah dalam semua perkara mengenai agama Negeri dan adat resam Melayu.

(2) Penubuhan dan Pemerbadanan Majlis Ugama Islam Dan Adat Resam Melayu Pahang.

Seksyen 4(1) Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1991.

4. (1) Maka adalah dengan ini ditubuhkan suatu pertubuhan perbadanan bernama Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang yang kekal turun-menurun dan boleh mendakwa dan didakwa atas namanya dan, tertakluk kepada dan bagi maksud Enakmen ini, boleh membuat kontrak dan boleh memperolehi, membeli, mengambil, memegang dan menikmati apa-apa jenis harta alih dan harta tak alih dan boleh memindah hak, menyerah hak, menyerah balik, memulangkan, menggadai, menggadai janji, mendemis, menyerah hak semula, memindah milik atau dengan cara lain melupuskan atau membuat apa-apa urusan mengenai apa-apa harta alih atau harta tak alih atau apa-apa kepentingan mengenainya yang terletak hak pada Majlis mengikut apa-apa syarat yang Majlis fikirkan patut.

Tunaikan Zakat, Tambah Berkat!

"Peliharalah hartamu dengan menunaikan zakat, ubatilah orang-orang sakit dengan bersedekah
dan tolaklah bencana dengan do'a
(HR At-Thabrani)
Carta Organisasi Majlis
Skip to content