Ahli Majlis

Carta Jawatankuasa Pengurusan & Pentadbiran Majlis Ugama Islam Dan Adat Resam Melayu Pahang

Ketua Pegawai Eksekutif

YH. Dato’ Ahmad Hairi bin Hussain,
DSAP., DIMP., SAP., AMP., PKC.

Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Pengurusan Dan Dasar)

Khairuddin Bin Ismail,
AAP.

Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Baitulmal Dan Operasi)

Dr. Asmadi Bin Abdul Rahman

Pengarah Bahagian Pengurusan dan Pembangunan Islam

Haji Mohd Ali Bin Mat Dasir

Pengarah Bahagian Strategi, Teknologi Maklumat, dan Komunikasi Korporat

Mohd Rozaini Bin Jumali
PKC.

Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan

Ahmad Aman Bin Mohd Saifuddin

Pengarah Bahagian Agihan Zakat

Pengarah Bahagian Kewangan dan Akaun

Noraziah Binti Hashim

Ketua Unit Undang-Undang

Puan Hajjah Norazlina binti Yaakub

Ketua Unit Audit Dalam

Puan Nur Hidayah binti Abdul Hamid

Shape

Tunaikan Zakat, Tambah Berkat!

"Peliharalah hartamu dengan menunaikan zakat, ubatilah orang-orang sakit dengan bersedekah dan tolaklah bencana dengan do'a (HR At-Thabrani)
Carta Organisasi Majlis
Skip to content