Ketua Agama

Asas penubuhan Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang – Perkara 24(1) Bahagian 1 iaitu Raja Pemerintah Ketua Agama Negeri

Shape

Ketua Agama

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA SULTAN PAHANG
AL-SULTAN ABDULLAH RI’AYATUDDIN AL-MUSTAFA BILLAH SHAH IBNI AL-MARHUM SULTAN HAJI AHMAD SHAH AL-MUSTA’IN BILLAH

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA SULTAN PAHANG
AL-SULTAN ABDULLAH RI’AYATUDDIN AL-MUSTAFA BILLAH SHAH IBNI AL-MARHUM SULTAN HAJI AHMAD SHAH,

KEBAWAH DULI PADUKA BAGINDA SULTAN PAHANG
AL-SULTAN ABDULLAH RI’AYATUDDIN AL-MUSTAFA BILLAH SHAH IBNI AL-MARHUM SULTAN HAJI AHMAD SHAH,
DKP., DKM., DK., DMN., SSAP., SIMP., DK.(Terengganu)., DK.(Johor)., SPMJ., DKMB(Brunei)., DK.(Kedah)., DK.(Perlis)., DK.(Perak)., DK.(Selangor).,
DK.(Kelantan)., Order of The State of The Republic of Turkiye, Grand Cross of The Order of Saint-Charles (Monaco)

Tunaikan Zakat, Tambah Berkat!

"Peliharalah hartamu dengan menunaikan zakat, ubatilah orang-orang sakit dengan bersedekah dan tolaklah bencana dengan do'a (HR At-Thabrani)
Carta Organisasi Majlis
Skip to content